Zaměřme se na měřidla 2. díl: Úchylkoměry, hloubkoměry, výškoměry, mikrometry a dutinometry

Ve druhém díle Zaměříme se na měřidla si povíme něco o hloubkoměrech, výškoměrech, mikrometrech a dutinoměrech. Abychom se mohli věnovat těmto měřidlům, nejprve si pojďme vysvětlit, co je to úchylkoměr, který se nachází na většině zmíněných měřidlech.

Číselníkové indikátory - úchylkoměry

Úchylkoměry jsou měřidla pro kontrolu odchylek od předepsané míry, při vystřeďování rotačních obrobků a podobně. Neměří absolutní délku, ale rozdíl od výchozí nastavené hodnoty. Rozlišení může být setina nebo i tisícina milimetru. Ve Stools máme úchylkoměry analogové, digitální a páčkové. Najdete u nás také veškeré příslušenství k nim včetně magnetických stojanů.

 

Hloubkoměry

Hloubkoměry se používají k měření hloubek slepých otvorů, drážek nebo prohlubní. Nabízíme 3 typy hloubkoměrů. Posuvné hloubkoměry s posuvnou čelistí, hloubkové mirkometry s mikrometrickým šroubem a odečítacím zařízením, kde měření probíhá pomocí měřícího trnu a hloubkoměry s číselníkovým úchylkoměrem a měřícími nástavci. Všechny typy těchto hloubkoměrů nabízíme analogové i digitální, kde se naměřené hodnoty odečítají z displeje.

 

Výškoměry


Výškoměry neboli alimetry jsou zařízení určená k měření a případně rovnou i označení výšky nad povrchem. V S-tools nabízíme analogové i digitální výškoměry a širokou nabídku příslušenství k nim. Typy výškoměrů které nabízíme: mechanické výškoměry také známé jako nádrhy s orýsovacím přístrojem a výškoměry s úchylkoměrem. Ve strojírenství je výškoměr nepostradatelnou pomůckou. Měřící hrot je naostřený a dá se s ním orýsovat nastavenou výšku na výrobek. V kategorii digitální výškoměry také nabízíme lineární výškoměr. Lineární výškoměr je výkonný 2D měřící systém s pneumatickým pohybovým systémem a výstupem dat přes USB.

Mikrometry


Mikrometr je jemný měřící přístroj pro přesné měření délek. Používá se ve strojírenském průmyslu a je vhodný pro měření vnějších i vnitřních rozměrů. Zaměříme se na analogové a digitální třmenové mikrometry a pasametry. U analogových mikrometrů musíme naměřenou hodnotu vypočítat odečtem ze stupnice na pouzdru a bubínku, digitální třmenové mikrometry mají tu výhodu, že naměřená hodnota se rovnou objeví na displeji a nemusíme nic počítat. Pasametr je vlastně třmenový mikrometr s úchylkoměrem a využívá se pro sériovou/hromadnou výrobu - tedy mnoho stejných výrobků a u všech se měří stejná hodnota. Na pasametru se nastaví dvě hodnoty, pokud výrobek odpovídá výsledku mezi těmito hodnotami, je správně vyroben. Měření tak probíhá velmi rychle. V kategorii mikrometry nabízíme také mikrometrické odpichy a příslušenství k mikrometrům.

Třmenový mikrometr analogový

Třmenový mikrometr digitální

 

Pasametry

 

 

Dutinoměry

Dutinoměr slouží k přesnému měření vnitřních otvorů válcovitého tvaru. Toto měření probíhá pomocí dvou nebo tří měřících doteků podle typu dutinoměru. Měření provádíme tak, že dutinoměr vložíme do díry a otáčíme zvolna pohyblivou částí rukojeti. Ta ovládá měřící doteky. Když se měřící dotyky dotknout vnitřní plochy, můžeme odečíst naměřenou hodnotu od stupnice, to je v případě analogových dutinoměrů. U digitálních dutinoměrů se naměřená hodnota jednoduše objeví na displeji. Některé dutinoměry jsou opět dodávané s úchylkoměrem.

 

V příštím díle se dozvíme, k čemu jsou vhodné kalibry a měrky, 3D sondy, tloušťkoměry a drsnoměry. Pokud se zajímáte o délková měřidla, měřidla rovinnosti, úhlu a sklonu a posuvná měřítka přečtěte si první díl našeho seriálu.